.

Kon­takt

Hast Du Fra¬≠gen an uns? Anre¬≠gun¬≠gen? Lob oder Kri¬≠tik? M√∂ch¬≠test Du mehr Infor¬≠ma¬≠tio¬≠nen? Melde dich bei uns!

LES­BISCH* SICHT­BAR BERLIN

Ein Pro­jekt des
RuT ‚ÄĒ Rad und Tat e.V.
Offene Initia­tive Les­bi­scher Frauen
Schil­ler­pro­me­nade 1, 12049 Ber­lin
Tel: 030/6214753
E‚ÄĎMail: c.vonschuckmann@rut-berlin.de